อัตราค่าโทรต่างประเทศ ถูกที่สุด

Mobile [USD/Minute]1USD= 33THB

 

$ 0.0781


2.5773บาท/นาที
 

$ 0.1250


4.1250บาท/นาที
 

$ 0.0469


1.5477บาท/นาที
 

$ 0.0188


0.6204บาท/นาที
 

$ 0.0250


0.8250บาท/นาที
 

$ 0.0250


0.8250บาท/นาที
 

$ 0.1344


4.4352บาท/นาที
 

$ 0.0500


1.6500บาท/นาที
 

$ 0.0500


1.6500บาท/นาที
 

$ 0.0875


2.8875บาท/นาที